Psykoterapeutiske metoder og lydterapi

Min teoretiske baggrund og grundlaget for min praksis udspringer af en forståelse af mennesket som bestående af  krop, psyke og ånd, som samspiller med hinanden og som ikke kan ses uafhængigt af hinanden.  Så når jeg sidder overfor et menneske der er i krise ,har en sygdom eller er ude af ballance vil symptomerne afspejle sig på mange planer. Her bliver jeg ikke  hængende ved symptomerne , men forholder mig til hvordan det hele menneske har det og søger med lyden som katalysator at finde hen til den spændning eller følelsesmæssige ubalance som er årsag til problemerne.  Min erfaring er at lyden altid vil gå derhen i kroppen hvor der er en ubalance. Med andre ord vil lyden hjælpe dig ind i kontakten med følelsen eller spændningen samt hjælpe dig med at forløse den. Måden vi tænker på , lever  på og forholder os til os selv og andre på har indvirkning på vores generelle helbredstilstand.

I min praksis anvender jeg forskellige lydterapeutiske metoder og redskaber. Læs om dem her nedenfor.

Uddybning af de terapeutiske metoder , jeg arbejder med

Musikterapi Stemmetræning og sangterapi Mindfulness og meditation.
Sidebar
Skriv til os

Ring til os