Mindfulness og metakognitiv terapi

Mindfulness er at praktisere en anderledes form for opmærksomhed end den, du er i hele tiden i dit vågne liv i dagligdagen. Den anderledes opmærksomhed kan karakteriseres ved, at du går ind i et bevidst nærvær og forholder dig til det, der foregår udenfor dig selv og indeni dig selv på en bevidst måde.

Lad det bevidste nærvær bringe dig i kontakt med essentielle kvaliteter
Mindfulness eller at praktisere bevidst nærvær er et meget kraftfuld middel til at opløse spændinger og til at nå ind til din essens, din oprindelige tilstand af væren. Det kan bringe dig i kontakt med essentielle kvaliteter som kærlighed, sammensmeltning med altet, styrke, taknemmelighed, fred osv.

Mindfullness kan bringe dig i en dyb afspændthed og bringe sindet i ro. Det er derfor en meget virksom metode i forhold  til stresshåndtering.

Metoden er også meget anvendt i forhold til behandling af depression og undersøgelser viser at der er meget gode resultater med mindfullnes i forhold til depressionsramte. Ligesom at der er rigtig gode resultater med sang og lydterapi i forhold til behandling af depression.

Mindfullness kombineret med lyd kaldes også Nada-yoga. “Nada” betyder lyd og “yoga” betyder at forene og at skabe harmoni mellem krop og sind. I nadayoga kan der være tale om at lytte til både ydre lyde( eksempelvis i form af musik) eller indre lyde som kan opleves på et dybere trin i nadayogaen. I sidstnævnte tilfælde lytter du til stilheden og de mere subtile lyde, som kommer indefra.

Metakognitiv terapi er en  terapiform som har vundet mere og mere indpas som psykologisk værktøj i nyere tid. Der er rigtig gode resultater med metoden. Meta kognitiv terapi adskilder sig fra almindelige kognitiv terapi på et væsenligt punkt. Hvor  vægten, i den kognitive terapi, er lagt på at arbejde med  tankemønstre  og ændre på dem så de bliver mere positive.  Så beskæftiger den metakognitive terapi sig  ikke med indholdet i tankerne. Men mere på hvor meget fokus vi giver til vores tanker. Med andre ord, så er vi selv herre over hvor meget vægt og fokus vi vil give vores tanker. Vi kan selv tage styringen i forhold til hvad vi stiller op med vores tanker og måden vi anvender dem på. Vi bestemmer selv hvor meget plads vi vil give dem og vi kan  ændre på dem så de støtter os til at komme i den retning vi gerne vil. I forståelsen af meta-kognitiv terapi er det dig der tager styringen over dine tanker og ikke tankerne som styrer dit liv.

Læs om meditationsteknikker Kontakt mig, hvis du vil vide merebuddha

Sidebar
Skriv til os

Ring til os